Main Menu

© jodo-nederland 2024

Gravestijn sensei gaf, na zijn verblijf van bijna 5 jaar in Japan, eigenlijk al vanaf 1973 in Nederland onderricht in Karate van Itosu Ryu, Jodo van Shinto Musu Ryu incluis Iaido van dit systeem. Ook andere Iaido katagroepen en/of systemen, zoals Omeri Ryu en Jikiden waren hem bekend. Allerlei technieken zijn ook terug te vinden in het door Gravestijn sensei, in Nederland opgezette opleiding van de ME, waar hij tot eind vorige eeuw werkte als docent. O.a. wapenstok en schild zal u dan niet vreemd in de oren klinken. Menige politiefunctionaris kennen Gravestijn sensei daarvan en ook zijn spreuk,  Blijven kijken.

Tot grote groepen is het nooit gekomen daar de weg een zeer lange en moeizame was en is. Daarbij was Gravestijn sensei van mening dat datgene wat zijn leermeesters hem geleerd hadden niet zonder meer kon worden overgedragen aan iedereen. Men moest min of meer de 'gunst', les te mogen volgen, waard zijn. Voor welke discipline dan ook. Ik noem er 1 om Jodo te mogen leren moest men 7e kyu karate Itosu Ryu zijn. dat betekende de 5 taikyoko- en 5 pinan kata kennen en kunnen inclusief de theorietesten.

Dat was natuurlijk al een drempel die zeker een jaar intensieve training kostte. Daarna zijn we dan ook in 1975 al begonnen met Jodo en dat is al die jaren op en af eigenlijk doorgegaan. Vandaar de opmerking van Bruggink sensei dat er door Gravestijn sensei nooit een groep van de grond was gekomen welke bij het grote publiek bekend was.

Tot 1990 waarin o.a. Gosse Meerstra met een aantal enthousiaste budobeoefenaars weer aan Gravestijn verzocht, iedere week, les te mogen ontvangen. Gravestijn sensei dacht die ga ik vangen en zei ok als je 10 mensen hebt en een ruimte dan beginnen we, de volgende dag waren er al 12 deelnemers. Met die groep is 8 a 9 jaar, iedere week, intensief getraind, waarbij ook leden waren die kwamen van Leeuwarden, Groningen, Haarlem etc. Chapeau voor die lieden die daar iedere week een dag voor over hadden. In 2000 zijn de trainingen op verzoek omgezet naar 1x per maand 3 uur met 3 á 4 weekendstages per jaar.

2 sempai\'s van het 1e uur verzorgen, na het overlijden van Gravestijn sensei, de technische trainingen. De stof die aangereikt werd moet dan ook door hen zelf verder worden getraind en bestudeerd. De 2 sempai\'s hebben de stof t/m Sakan no Midare nog mogen ontvangen van Gravestijn sensei, de rest moesten zij zelf ontwikkelen en trainen. De overige Jodoka t/m Tachi otoshi no midare.  In 2012 zijn ook deze trainingen gestaakt daar de sempai\\\'s andere drukke werkzaamheden kregen.

Sinds september 2014 is Eric van de Boom weer met Jodo onderricht aan de gang, en wel bij de dojo Hikari van Gosse Meerstra. Zie voor meer info; https://www.smr-jodo.nl

Opgemerkt moet worden dat de ZNKR vanaf 2004 een inhaalslag heeft ingezet, om ook de klassieke kata\'s van SMR te onderrichten. Jodoka vanaf 2e dan (ZNKR) krijgen ook de koryu van Shindo Muso Ryu aangereikt in de lijn van Ishido sensei. De kata groepen Omote, Chudan en Ranai aangevuld met Tanjo jitsu en Ken jitsu. Vanaf 2017 zijn ook de groepen Kage en Samidare een punt van aandacht. De een na laatste groep Gohon no Midare wordt door enkele hoge dan graden binnen de dojo getraind. Op het Koryu seminar 2021 is ook de groep Gohon no Midare toegevoegd aan het kennis niveau. Hiermee zien wat het verschil in systemen minder groot is dan wat sommige jodoka willen doen geloven. Tenslotte is de recentelijk overleden Hiroi sensei degene die o.a. het jodo naar Nederland heeft gebracht, en was deze een dojo-sempai van Gravestijn sensei

De mening die wordt geformuleerd door de huidige opleiders, die claimen de opvolging van de groep Gravestijn te zijn, dat ZNKR seitei geen Jodo zou zijn is wat kort door de bocht, ik heb van mijn leraar Gravestijn sensei nooit gehoord dat hij zich denigrerend over de Seitei kata heeft uit gelaten. Bij de groep Gravestijn stond deze katagroep bekend als speciale serie. Ook zijn leraren als Hiroi en Yonono sensei hebben in de jaren 80 deze kata onderwezen vooruitlopend op de verdere koryu kata. Ik kan verder als beoefenaar ZNKR jodo (5e dan) verder vermelden dat de beoefenaars van de ZNKR wel degelijk beseffen hoe het zit. Dit wordt op de seminars door de Japanse leraren ieder keer benadrukt, dus deze opmerking, op smr-jodo.nl statement (statement 1 en 2) is dan ook niet geheel op zijn plaats. Ook Nederlandse leraren van SMR heb ik daar nooit laag dunkend over gehoord, dan doel ik als voorbeeld op de Quant sensei (menkyo kaiden), Bruggink sensei (menkyo kaiden). 

Zie hiervoor ook de seminars Jodo welke al vanaf de 80er jaren in Nederland en Engeland werden gehouden, door o.a. Hiroi sensei, Yonono sensei en Ishido sensei. Tegenwoordig vinden er voor de ZNKR in Europa zo'n 6-tal grote seminars per jaar plaats, waarvan enkele onder leiding van hoog gegradueerde Japanse leraren. Dit geldt ook voor de organisaties van de SMR.  Deze zijn doorgaans 8e dan hanshi/kyoshi of 7e dan kyoshi, deze seminars worden ondersteund door 7e dan leraren en zelfs een 8e dan Jodo ZNKR uit Europa. Verder zijn er iedere maand wel seminars in Europa waar hoog gegradueerde Europese Jodoka les geven. Jaarlijks worden in Europa seminars gehouden uitsluitend in de koryu kata door b.v. Louis Vitalis sensei Kyoshi 7e dan jodo(ZNKR) en Rene van Amersfoort Kyoshi 8e dan jodo(ZNKR), die meerdere malen per jaar in Japan verblijven om te leren en zich verder te ontwikkelen. Mag ook wel benoemd worden dat Louis Vitalis een van beoefenaars die zowel voor Jodo, Iaido en Kendo Kyoshi 7e dan is, evenals uit Engeland, Jock Hopson sensei

Steller van dit stuk heeft Jodo bij Gravestijn sensei beoefend tot zijn overlijden in 2011 en beoefen nu nog steeds Jodo ZNKR bij Kiryoku Zoetermeer en volgt vele seminars per jaar in binnen- en buitenland om ook de instructie SMR kata te volgen. Bij wedstrijden vanaf 4e en 5e dan ZNKR kan het voorkomen dat er tijdens examen of wedstrijden ook 1 of 2 koryu kata worden vereist. Dus het moto blijf kijken en leren gaat nog steeds op.