Welkom op de website van JODO-NEDERLAND


Gravestijn sensei gaf, na zijn verblijf van bijna 5 jaar in Japan, eigenlijk al vanaf 1973 in Nederland onderricht in Karate van Itosu Ryu, Jodo van Shinto Musu Ryu incluis Iaido van dit systeem. Ook andere Iaido katagroepen en/of systemen, zoals Omeri Ryu en Jikiden waren hem bekend. Allerlei technieken zijn ook terug te vinden in het door Gravestijn sensei, in Nederland opgezette opleiding van de ME, waar hij tot eind vorige eeuw werkte als docent. O.a. wapenstok en schild zal u dan niet vreemd in de oren klinken. Menige politiefunctionaris kennen Gravestijn sensei daarvan en ook zijn spreuk, "Blijven kijken".

Tot grote groepen is het nooit gekomen daar de weg een zeer lange en moeizame was en is. Daarbij was Gravestijn sensei van mening dat datgene wat zijn leermeesters hem geleerd hadden niet zonder meer kon worden overgedragen aan iedereen. Men moest min of meer de ''gunst'', les te mogen volgen, waard zijn. Voor welke discipline dan ook. Ik noem er 1 om Jodo te mogen leren moest men 7e kyu karate Itosu Ryu zijn. dat betekende de 5 taikyoko- en 5 pinan kata kennen en kunnen incluis de theorietesten.

Dat was natuurlijk al een drempel die zeker een jaar intensieve training kostte. Daarna zijn we dan ook in 1975 al begonnen met Jodo en dat is al die jaren op en af eigenlijk doorgegaan. Vandaar de opmerking van Bruggink sensei dat er door Gravestijn sensei nooit een groep van de grond was gekomen welke bij het grote publiek bekend was.

Tot 1990 waarin o.a. Gosse Meerstra met een aantal enthousiaste budobeoefenaars weer aan Gravestijn verzochtte, iedere week, les te mogen ontvangen. Gravestijn sensei dacht die ga ik vangen en zei oke als je 10 mensen hebt en een ruimte dan beginnen we, de volgende dag waren er al 12 deelnemers. Met die groep is 8 a 9 jaar, iedere week, intensief getraind, waarbij ook leden waren die kwamen van Leeuwarden, Groningen, Haarlem etc. Chapeau voor die lieden die daar iedere week een dag voor over hadden. In 2000 zijn de trainingen op verzoek omgezet naar 1x per maand 3 uur met 3 á 4 weekendstages per jaar.

2 sempai''s van het 1e uur verzorgen tegenwoordig de technische trainingen. De stof die aangereikt werd moet dan ook door hen zelf verder worden getraind en bestudeerd. De 2 sempai''s hebben de stof t/m Gohan no Midare nog mogen ontvangen van Gravestijn sensei, de rest moeten ze zelf ontwikkelen en trainen. In 2012 zijn de trainingen gestaakt daar de sempai's andere drukke werkzaamheden kregen.

Sinds september 2014 is Eric van de Boom weer met Jodo onderricht aan de gang, en wel in de dojo Hikari van Gosse Meerstra. Zie daarvoor http://www.srm-jodo.nl

Opgemerkt moet worden dat de ZNKR met een inhaalslag bezig is dit verschil te verkleinen. Als jodoka nu 2e dan halen krijgen ook de koryu aangereikt in de lijn van Ishido sensei. De oudere hebben ook de oude stijl aangereikt gekregen van de recentelijk overleden Hiroi sensei.

Zie hiervoor seminars Jodo welke al vanaf de 80er jaren in Nederland en Engeland werden gehouden, door o.a. Hiroi sensei, Yonono sensei en Ishido sensei